خمیر دندان 9 کاره بنسر

90 ؋

حاوی ذغال فعال، پاک کننده، ضد جرم و درخشان کننده، کاهش باز میکروبی دعان و خوش بو کننده دهان، مقابله با پوسیدگی دندان و کاهش پلاک دندان

درباره روش های ارسال میتوانید متنی بنویسید